Tarieven

PGB/ZIN

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een Persoonsgebonden budget (PGB). Het Persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Met een PGB ben je in principe vrij om zelf je zorgverleners te selecteren en in te huren. Voor het aanvragen en/of meer informatie over PGB kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is Zorg in Natura (ZIN). Bij ZIN contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.  

 

Product Tarief per uur
Thuisbegeleiding € 35,00
Begeleid wonen € 40,00
Huishoudelijke ondersteuning € 20,00

Maak een Gratis Website met JouwWeb